Preparowanie zwierząt i trofeów łowieckich. Specjalizacja - duże eksponaty. Praktyka od 1981 roku   

Preparowanie trofeów

Tomasz Sokołowski

Przygotowanie trofeów

Bardzo proszę o zapamiętanie kilku podstawowych zasad:

  • Jeśli jest to możliwe, po ubiciu lub znalezieniu ptaka, miejsca krwawiące należy zabezpieczyć materiałem chłonącym (mąka ziemniaczana, wata) dla uniknięcia dalszego brudzenia piór.
  • Obcinania głowy i skórnej partii szyjno-barkowej do preparowania medalionu, dokonywać jak najdalej w kierunku brzusznym (najlepiej w połowie tuszy - patrz rys. A), im dłuższa skóra, tym lepsze proporcje i efekt końcowy. 
  • Skórę na nogach (badylach, cewkach, biegach) obcinać ruchem okrężnym nie krócej jak na połowie golonki.
  • Materiał przeznaczony do preparacji przed dostarczeniem preparatorowi bezwzględnie zamrozić (min.24 godziny), zamrażać w workach foliowych po dokładnym wystudzeniu tuszy lub skóry. 
  • Jeżeli zdecydujecie się Państwo na przechowanie skóry przez okres kilku dni bez możliwości zamrożenia, proszę zakonserwować ją w najprostszy sposób, przesypując mizdrę (wewnętrzną stronę) obficie solą: ok.1kg soli na 1kg skóry - w tej sytuacji bezwzględnym jest oddzielenie warstwy chrzęstnej od skóry w uszach eksponatu - bez tego zabiegu sierść uszu ulegnie zniszczeniu w dalszym procesie preparacji. 


Sposoby cięcia i wymiarowania 

 A) cięcie - jak najdalej w kierunku brzusznym, grzbietowe cięcie szyi w kształcie litery T u dzików nie rozcinać, skórę zdjąć workowo.

 B) wymiarowanie 

A - odległość od róży do końca pyska 

B - odległość od oka do końca pyska 

C - obwód szyi 

D - długość szyi 

 

 C) cięcie i wymiarowanie ryby: 

Cięcie ryby przeznaczonej do preparacji medalionu wykonywać co najmniej 10-15 cm za skrzelami. M.C. Przed cięciem dokonać pomiarów!

  • obwód za skrzelami U1, 
  • obwód w miejscu cięcia U2, 
  • grubość i szerokość za skrzelami L1, 
  • grubość i szerokość w miejscu cięcia L2.